Leasing

Co to jest franchising? Kto powinien z tego korzystać? Jakie istnieją zasady prowadzenia tego rodzaju działalności?

Przedsiębiorca jest w stanie zdecydować się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie tak zwanej franczyzy. O co w tym chodzi? To funkcjonowanie w ramach istniejącej, zorganizowanej sieci sprzedaży albo świadczenia usług. Umowa franczyzy należy do tzw. umów nienazwanych, co znaczy, że są nieuregulowane odrębnie w Kodeksie cywilnym lub w pozostałej ustawie. Co należy więcej wiedzieć? Wytwarzana jest ona w oparciu o ogólną zasadę swobody umów.

Leasing

Sprowadzając towary z krajów nie należących do Unii Europejskiej należy się liczyć z dużą ilością spraw do załatwienia

Do zapłacenia będą podatki, cło, a wszystkie wyliczenia są obwarowane niezliczoną liczbą skomplikowanych przepisów. Przeciętnemu przedsiębiorcy wejście w tę tematykę zajęłoby sporo cennego czasu, a przecież w prowadzeniu biznesu czas to pieniądz. Dlatego też duża część importerów korzysta przy sprowadzaniu towarów z usług celnych agencji. Agencje takie będą się zajmować pośrednictwem między urzędnikami a klientem.

Leasing

9 reguł, których musisz wprowadzić w firmie pod kątem ppoż

Od długiego czasu każda zatrudniona osoba musi odbyć obligatoryjne szkolenie z reguł bezpieczeństwa i higieny pracy. Służy to polepszeniu bezpieczeństwa i świadomości zatrudnionych ludzi o możliwych niebezpieczeństwach. Oprócz tego szkolenie takie ma wyrabiać w pracowniku nawyk bezpiecznej pracy. Zbliżone funkcje posiadają obowiązkowe szkolenia przeciwpożarowe, które muszą przejść niektórzy pracownicy firm.