Dwa nowatorskie portale – social lending i zbiórka publiczna.

Warto wiedzieć o 2 istniejących w Internecie stronach www. Pierwszy ma związek ze zbiórką publiczną. W chwili obecnej aby zgłosić zbiórkę publiczna, nie trzeba mieć pozwolenia w formie decyzji administracyjnej, jest wystarczające zgłoszenie na elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Drugim ciekawym portalem są strony social lending – czyli pożyczki pozabankowe.

Cash - gotówka

Autor: Philip Taylor
Źródło: http://www.flickr.com
Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce albo w naturze w miejscach publicznych, na cel związany z zadaniami publicznymi lub religijnymi. Miejsce publiczne to każde miejsce ogólnodostępne, tj. ulica, park lub cmentarz. Uprawnionymi do prowadzenia zbiórki publicznej, mogą być np.: organizacje pozarządowe, osoby prawne (Polecamy jurendt kancelaria adwokacka) jak jednostki organizacyjne które działają na podstawie przepisów o stosunku RP do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych (jeżeli ich cele statutowe posiadają prowadzenie działalności pożytku publicznego), organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz komitety społeczne które zostały powołane poprzez akt założycielski by prowadzić zbiórki.

Obecnie, do przeprowadzenia zbiórki publicznej nie jest wymagane uzyskanie stosownego pozwolenia wydawanego w formie decyzji administracyjnej. Obecnie, w tym celu wystarczy zgłoszenie zbiórki publicznej przez organizatora i zamieszczenie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej – informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Social lending to stosunkowa nowość na polskim rynku pożyczek pozabankowych.Pożyczki społecznościowe polegają na zawieraniu transakcji finansowych między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami. Inaczej mówiąc, osoby które posiadają nadmiar gotówki, pożyczają tym, którzy jej potrzebują.

Pieniądze

Autor: Carlos ZGZ
Źródło: http://www.flickr.com
Operacje finansowe mają miejsce za pośrednictwem serwisów internetowych bez jakichkolwiek instytucji finansowych. Social lending narodziło się w Wielkiej Brytanii. Pierwszym serwisem tego typu był Zopa. Model biznesowy polegał na pożyczaniu pieniędzy bezpośrednio pomiędzy osobami fizycznymi. Osoby dysponujące gotówką, pożyczały tym, którzy potrzebowali środków finansowych. Wkrótce social lending rozpoczęło swoją wędrówkę po innych krajach i dotarło również do Polski.

Na polskim rynku funkcjonuje w tej chwili sporo serwisów zajmujących się social lending. Zasady działania są takie same. Internetowe platformy pożyczkowe różnią się najczęściej wysokością kwot oraz formami zabezpieczenia. Osoby zainteresowane taką formą inwestycji pieniądza lub ci, którzy pragną skorzystać z pożyczania bez jakichkolwiek pośredników znajdą mnóstwo poradników, grup dyskusyjnych i blogów poświęconych tejże tematyce.