Jak precyzyjnie oceniać pracowników i jakie zagadnienia koniecznie trzeba uwzględnić formułując konkretną ocenę?

Obecnie faktycznie wiele mówi się o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oczywiste jest bowiem, że to właśnie przyjmowani pracownicy kształtują określoną firmę i decydują o jej sukcesie czy porażce. Nie należy się w związku z tym dziwić, że kategoryczna większość pracodawców stara się bazować na zasadach HR i profesjonalnie zarządzać posiadaną kadrą. Jednym z elementów tego rodzaju zarządzania jest ocena pracownicza, przy czym jest to jeden z kluczowych elementów, jaki jest składową zarządzania zasobami ludzkimi. Jakim sposobem prawidłowo formułować taką ocenę? Jakie kwestie warto mieć przede wszystkim na względzie?

o pracy za granicą

Autor: National Assembly for Wales
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena powinna być obiektywna i niezależna od wszelkiego rodzaju sympatii bądź antypatii. To absolutna konieczność, jako że tylko wówczas będzie stanowiła funkcjonalne narzędzie. System oceniania może być różny, w zależności od tego, jaka jest polityka firmy i na jakie zachowania kładzie się duży nacisk. Zazwyczaj jednakże ocenia się podejście pracownika do pełnionych obowiązków, jego terminowość, czy chociażby spóźnienia do pracy. Ocena może polegać na zapisywaniu wszystkich wydarzeń, które konkretnego pracownika (zobacz kalkulator wynagrodzenia chorobowego) dotyczą – zarówno tych pozytywnych, jak również negatywnych. W ten sposób, z podobnego opisu wyłania się obraz wartości pracownika dla danej firmy.

Jest to idealna podstawa do wybierania pracownika, jaki powinien dostać awans czy lepszą pensję. Jeśli system ocen rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie w karierze danej osoby, wówczas staje się najlepszym bodźcem motywującym. Dodatkowo, ocena powinna obejmować dłuższy okres czasu, jako że to daje szansę na uchwycenie większej liczby niezbędnych do analizy przypadków. Niekiedy pracownik ma gorszy tydzień, co może być powiązane z problemami natury osobistej bądź zdrowotnej i wtedy jego wydajność spada.

praca w biurze

Autor: The Peoples Prodigy: BOYCOTT 'The Weight of Blood’
Źródło: http://www.flickr.com

Ocenianie go jedynie przez pryzmat tego okresu byłoby nie tylko krzywdzące, ale również sama ocena nie miała by tak istotnej wartości merytorycznej.

Koniecznie zobacz artykuł w serwisie opisującym zbliżone treści. Są tak samo fascynujące, ponieważ odnoszą się do tego samego tematu.

Warto więc mieć to na uwadze. W każdej firmie wspomniane oceny powinny być systematycznie prowadzone. Z jakiego powodu? Ponieważ pozwalają na poznanie personelu, jego mocnych i słabych stron oraz ułatwiają zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli wybieranie pracowników na konkretne stanowiska. Narzędzie to może okazać się naprawdę bardzo pomocne.