9 reguł, których musisz wprowadzić w firmie pod kątem ppoż

Od wielu lat każda zatrudniona osoba musi przejść obligatoryjne szkolenie z reguł bezpieczeństwa i higieny pracy. Służy to zwiększeniu bezpieczeństwa i świadomości pracowników o grożących zagrożeniach. Poza tym szkolenie tego rodzaju powinno wyrabiać w pracowniku nawyk pracowania w bezpieczny sposób. Podobne funkcje pełnią obowiązkowe szkolenia o tematyce przeciwpożarowej, które muszą przejść niektórzy pracownicy firm.

Dotyczy to w pierwszej kolejności większych firm oraz, od kilku lat, jednoosobowych przedsiębiorstw. Konkretna ustawa mówi o tym ile osób z określonej firmy powinno przejść takie szkolenie, zasady ochrony przeciwpożarowej wymuszają oprócz tego na zatrudniających, żeby w miejscu pracy była wystarczająca liczba gaśnic, oraz dostępna dla wszystkich instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Czego dotyczą szkolenia?

Szkolenia przeciwpożarowe mają na celu uzmysłowienie zatrudnionym zagrożeń pożarowych, wiele pożarów występuje bowiem wskutek nieuwagi lub niewiedzy na temat niebezpieczeństwa. W trakcie takiego szkolenia jest również dokładnie interpretowana instrukcja w razie pożaru, dobrze jest bowiem, żeby znać jej treść dobrze przed sytuacją pożarową.

Absorbujący artykuł? Jeżeli tak uważasz, to kliknij tutaj, w serwisie doradztwo podatkowe zawiercie, który w tamtym miejscu się znajduje, także jest coś wartościowego.

Uczestnicy szkolenia są również uświadamiani jak bezpiecznie wyjść z płonącego obiektu, jak pomóc osobom poszkodowanym w pożarze oraz jak pomóc innym opuścić płonący budynek. Przydatną umiejętnością zyskiwaną w czasie takiego szkoleniaszkolenia (polecamy profesjonalna obsługa klienta)ejętność zastosowania odpowiednich urządzeń do gaszenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenienia się pożaru. Nie każdy pracownik zdaje sobie bowiem sprawę, że nie każde urządzenie gaśnicze pomoże w danej sytuacji.

Kto szkoli?

Szkolenia tego rodzaju są zazwyczaj przeprowadzane przez byłych strażaków, którzy bardzo dobrze znają wszystkie przepisy na ten temat. Wiedza otrzymana od takiej osoby jest bardzo cenna, dlatego też wielu pracodawców podejmuje decyzję o przeprowadzeniu szkoleń tego typu dla większego grona zatrudnionych, niż jest to konieczne. W każdym mieście znajduje się parę firm specjalizujących się w szkoleniach przeciwpożarowych, żeby znaleźć jedną z nich, wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać przykładowe hasło zawierające lokalizację, np „szkolenia ppoż Warszawa” (-> przeczytaj na stronie na