Controlling finansowy i budżetowanie bywają konieczne w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Controlling finansowy to element budżetowania, ostateczny jego etap. Nie zawsze stanowi on niezbędny wymóg budżetowania. Jednakże pierwszym krokiem, żeby zastanowić się nad wzajemnymi relacjami tych dwóch określenie powinno być zakreślenie ram znaczeniowych każdego z nich. Budżetowanie to więc proces, jaki obejmuje planowanie, sporządzanie i zatwierdzanie budżetu, a także czasami późniejszą jego kontrolę. Aby dobrze zrozumieć znaczenie budżetowania, koniecznym jest również prawidłowe rozumienie słowa budżet.

aplikacja do zarządzania w firmie

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Jest to więc plan postępowania, jaki przedstawia sposób rozdziału środków, wyrażony w jednostkach pieniężnych lub w jednostkach naturalnych, stwarzany na okres roku, zatwierdzony i realizowany przez pracowników należących do różnorakich szczebli zarządzania w zakresie struktury przedsiębiorstwa. Występują różne rodzaje budżetowania. Zwykle wyodrębnia się cztery podstawowe jego typy. Budżetowanie kroczące oparte jest na podziale roku na kwartały. W tym typie budżetowania sporządza się systematyczny budżet na pierwszy kwartał, a na pozostałe ogólny.

Czy posiadasz wątpliwości w odniesieniu do opisywanej tematyki? Jeśli tak, to kliknij tu i poznaj informacje (http://www.aureus.pl/leasing/) na przedstawiane zapytanie – na pewno okażą się one bardzo ciekawe.

Zobacz dalsze wiadomości: kliknij.

Budżetowanie przyrostowe stanowi bardziej zaawansowany jego typ, ogólnie opiera się na użyciu danych z zeszłego okresu, jakie mnoży się przez właściwy wskaźnik. Jeżeli budżet zostaje zaplanowany przez menadżerów wyższego szczebla, mamy do czynienia z budżetowaniem odgórnym. Jeżeli część budżetu projektowana jest przez szczebel kierowniczy a część przez pracowników, to wtedy jest to budżetowanie partycypacyjne. Istnieją również różnorakie odmienne metody budżetowania, a ponadto jego rodzaje, które należałoby określić mianem połączenia tych elementarnych. Controlling finansowy to natomiast instrument zarządzania, stanowiący fragment controllingu przedsiębiorstwa. Ciekawe dane: kliknij tu.

w biznesie

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com

Sam controlling należałoby natomiast rozumieć na dwa sposoby. Może to zatem w pierwszej kolejności być szereg działań podejmowanych przez kierownictwo, aby sprawdzić efektywność działania firmy. Po drugie jest to specjalistyczne narzędzie diagnostyczne, projektowane na potrzeby firmy. Generalnie narzędzia do controllingu to grupa technik, konceptów i rozwiązań, jakich celem jest uzyskanie wyznaczonych efektów w sferze finansów przedsiębiorstwa. Controllingu nie należy pojmować jako zjawiska odrębnego od całokształtu przedsięwzięć, stanowi on fragment całości funkcjonowania systemu.