Jak przedstawia się temat ryzyka w firmie? Jakiego typu przepisy są najważniejsze?

Ocena ryzyka zawodowego powinna stanowić podstawę profilaktyczną ochrony zdrowia pracowników w firmie. Od jakości takiej oceny zależy skuteczność obowiązującej w miejscu pracy polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu możemy mówić o skutecznym zarządzaniu bhp.

Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu pracy, każdy z pracodawców musi oceniać oraz zaraportować zagrożenia związane z danym stanowiskiem pracy, jak również poinformować pracowników o ryzyku zawodowym i regułach chroniących przed niebezpieczeństwem.czytaj więcej oklejanie samochodów małopolska oklejanie samochodów małopolskaKolejne zasady mówią o ogólnych przepisach bezpieczeństwa oraz higieny pracy, które oznaczają, iż każdy pracodawca musi dokumentować zagrożenie zawodowe, jakie występuje w związku z określonymi pracami, jak również stosowania niezbędnych rodzajów profilaktyki, jakie są w stanie zmniejsza ryzyko. Przepisy tego typu nakładają również na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia organizacji pracy oraz stanowisk pracy w sposób, jaki będzie zabezpieczał pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi, jak również oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wielu pracodawców nie wie tak naprawdę o co chodzi w tym pojęciu, przydatne w związku z tym mogą być dla nich różnego rodzaju kursy, przykładowo ocena ryzyka zawodowego szkolenie. Czym tak właściwie jest takie ryzyko? Zgodnie z zasadą w rozporządzeniu ogólnych przepisów bhp, ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo pojawienia się niepożądanych zdarzeń posiadających związek ze świadczoną pracą, zwłaszcza wystąpienia u pracowników negatywnych skutków zdrowotnych poprzez narażenie na zagrożenia zawodowe, mogące pojawić się w środowisku pracy albo ze względu na sposób w jaki ta praca jest wykonywana. W przypadku firm, które zatrudniają do dziesięciu osób, w których pracodawca sam wykonuje zadania służby bhp, więc jest odpowiednio zorientowany w rodzaju oraz technologii danego stanowiska pracy, osobiście jest w stanie przeprowadzić taką ocenę. W związku z tym okaże się pomocne dla niego ocena ryzyka zawodowego szkolenie.

W mniejszych przedsiębiorstwach ocenę zagrożenia może wykonać pracownik służby bhp, albo inny pracownik, jakiemu pracodawca zlecił wykonanie zadań w zakresie bhp. Przeprowadzenie takiej oceny może taż zlecić ekspertom spoza zakładu, ale zawsze odpowiedzialność za odpowiednie ocenienia ryzyka spoczywa na pracodawcy.