Upoważnienia Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie inspekcji to warto wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego mają uprawnienia do dokonania kontroli nie jedynie na drodze, ale do tego w siedzibie spedytora. W jakich przypadkach? W których wypadkach inspektorzy ITD mogą dokonać inspekcji w siedzibie przedsiębiorstwa? Oprócz standardowych działań sprawdzających wykonywanych w trakcie kontroli drogowej inspektorzy ITD mogą w określonych sytuacjach uskutecznić inspekcję w siedzibie firmy. ITD kontrola w firmie przeprowadzana jest przede wszystkim w wypadku stwierdzenia rażących przekroczeń przepisów, a również sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1071/2009.

samochód dostawczy

Autor: Mattox
Źródło: http://www.sxc.hu
Kontroler realizując swoje obowiązki (Poszukujesz zatrudnienia? Rzuć okiem na propozycje: magazynier siedlce workserwice) ma m.in. prawo wstępu do auta, kontrolowania poświadczeń, sprawdzania zainstalowanych czy znajdujących się w aucie przyrządów pomiarowo-kontrolnych, kontrolowania wymiarów pojazdu. Żądać również może od przedsiębiorcy a także jego pracobiorców pisemnych albo ustnych wyjaśnień, okazania zaświadczeń, itd. Analiza czasu pracy kierowców polega na analizie danych dostarczonych przez tachograf, czyli urządzenie szacujące m.in: czas pracy pojazdu.

A za co w większości wypadków karani są kierowcy? Grzywnę możemy dostać za nieposiadanie w pojeździe wymaganych zaświadczeń, a może być ich całkiem wiele, dla przykładu wykresówki z tachografów jak też cała masa zezwoleń związanych z realizowanym transportem. Częstym wykroczeniem karanym przez ITD jest również nieprzestrzeganie zasad dotyczących maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy a także nieprzestrzegania reguł dotyczących eksploatacji urządzeń rejestrujących.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z artykułem 55 ustawy z dnia szóstego września 2001 r. o przewozie drogowym inspektorzy mają prawo wstępu na terytorium podmiotu realizującego przewóz drogowy, w tym do wnętrz lub lokali, w których prowadzi on działalność czy gromadzi zaświadczenia oraz inne nośniki informacji wymagane regulacjami. O planowanej inspekcji w firmie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego powinien poinformować przedsiębiorcę przynajmniej siedem dni przed jej przeprowadzeniem. Inspekcja może być przeprowadzana jedynie w obecności przedsiębiorcy bądź osoby na piśmie upełnomocnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych.