Co oznacza ocena pracownicza, jakie spełnia misje i jaką zdoła przybierać odmianę?

Może spotkałeś się już niegdyś z takim pojęciem, jak na przykład ocena pracownicza. Możliwe, iż zastanawiałeś się nad tym co tak właściwie znaczy to pojęcie. Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, a także poznamy odpowiedzi na tak ważne pytania, jak: jakie funkcje pełni aktualnie ocena pracownicza? i jaką może przybierać formę?

ocena pracownicza

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Z początku zajmiemy się głębokim objaśnieniem danego pojęcia. Otóż ocena pracownicza jest to pewne praktyczne narzędzie, które jest przeznaczone do rozporządzania zasobami ludzkimi w firmach lub przedsiębiorstwach. Pozwala ona na obserwowanie, sprawdzanie oraz kontrolowanie pracy osób, które są zaangażowane w danym przedsiębiorstwie, firmie albo też instytucji. Ocena pracownicza monitoruje między innymi takie ważkie zakresy, jak na przykład efektywność zatrudnionych osób bądź też zgodności z uznanymi standardami firmy.
Ocena pracownicza pełni pewne funkcje, w dzisiejszych czasach zdołamy ich wyszczególnić pięć. Pierwszą z nich jest funkcja informacyjna, zwykle nazywana ewaluacyjną; drugą funkcja motywacyjna, trzecią funkcja rozwojowa, czwartą funkcja edukacyjna i piątą – decyzyjna. Taka ocena pracowników zwykle zaprezentowana jest w formie formularza, który mieści konkretne kategorie wespół z przeznaczanym stopniem, jaki formułuje w jakim stopniu dany pracownik realizuje określone standardy w ramach pewnych kategorii.

ocena pracowników

Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli chodzi o formę oceny pracowniczej to może ona przybierać postać skal behawioralnych, rozmów oceniających pracownika, ocen opisowych a także rejestrowania wydarzeń korzystnych czy też negatywnych i częstokroć popularnych rankingów pracowniczych.

Mnogość przydatnych informacji na temat oceny pracowniczej można także znaleźć w Internecie. Na wielu stronach internetowych, które są poświęcone właśnie tej tematyce dokładnie i precyzyjnie zaprezentowano jak na przykład zachodzi ocena pracownicza, jakie błędy można odkryć w ocenie pracowniczej, a także w jaki sposób ilustruje się każda z wyżej wyszczególnionych form oceny pracowniczej. Jeśli temat ten Cię zaciekawił i pragnąłbyś dowiedzieć się w tej sprawie jeszcze więcej, to niewątpliwie warto w pojedynkę zgłębić ten interesujący temat.