Ubezpieczenia na przestrzeni wieków

Idea ubezpieczenia na życie i majątku żyje od tysiącleci. Handlarze w starożytności robili układy między sobą, że będą równo dzielić się łataniem szkód, które mogły dotknąć ich transporty na bezkresnych i niebezpiecznych trasach.

Podpisywanie ubezpieczenia

Źródło: ab-ubezpieczenia.pl

Podobne umowy zaczęto stosować w wielu zakątkach ówczesnego świata i stanowiły one przykład solidarności z dużą dawką pragmatyzmu. W XII wieku na procederze sprzedawania pątnikom po Ziemi Świętej zapewnienia, że ich dobra nienaruszone trafią razem z nimi do miejsca przeznaczenia, powstała pozycja zakonu Templariuszy. Niektórzy historycy obwołują ich najwcześniejszymi bankierami i ubezpieczycielami na świecie.

W zasadzie jak daje się zauważyć idee program dla brookera (sprawdź programdla brokera) ubezpieczeń wiązały się nierozerwalnie z handlem i wędrówkami. Trudno się dziwić – system ekonomiczny nie mógł funkcjonować bez karawan i stąd narażony był na ryzyko utraty ładunku, statku, pieniędzy lub nawet żywota – warto zobaczyć. Polisy przez wieki nabierały rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, zwłaszcza w państwach panujących na oceanach, czyli Holandii, Anglii, Hiszpanii, Włoszech i Portugalii .

W pozostałych krajach, takich jak nasza ojczyzna, funkcjonował program do prowadzenia serwisu (zobacz program do prowadzenia serwisu) z ubezpieczeniami od konkretnych, systematycznie nawiedzających ludność klęsk, czyli pożarów, powodzi i nieurodzaju.http://cpsens.pl/ (więcej w temacie)Przykładem instytucji, która wypłacała zapomogi w takich nieszczęściach, jest założone u progu XIX stulecia Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych. Jego założenie celebrowano 10 lat temu, jako narodziny zinstytucjonalizowanych ubezpieczeń w Polsce.

W 1762 roku zadebiutowała firma, która ubezpieczała życie ludzkie. Pierwsza polisa na życie była gwarantowana przez towarzystwo Equitable w stolicy Wielkiej Brytanii. Wielki rozwój takich usług miał miejsce w trakcie XIX wieku, czyli najlepszych lat kapitalizmu i industrializacji. Kurczący się świat był miejscem coraz intensywniejszego rozkwitu handlu i przemysłu, powstawały prywatne majątki. Jednak każdy kij ma dwa końce, więc szansa na wzbogacenie się była często równoważona wiszącą nad każdym groźbą utraty wszystkiego. W latach 70tych tamtego stulecia w odnowionej Rzeszy kanclerz Bismarck zarządził powszechne ubezpieczenia społeczne.