Czym jest windykacja oraz kiedy warto z niej skorzystać? Gdzie się zwrócić o pomoc, gdy nie możemy odzyskać swoich pieniędzy?

Nieterminowe płatności faktur przez niewywiązujących się z umów dłużników to dzisiaj poważny kłopot dla sporej ilości polskich przedsiębiorstw. Takie zatory płatnicze psują w poważny sposób sytuację finansową aż jednej czwartej firm w naszym kraju. W bardzo złym położeniu znajdują się małe oraz średnie firmy, jakie nie mają takiego kapitału, żeby w obliczu większych wierzytelności od dłużników, móc prowadzić normalnie własną działalność.

oferta kancelarii prawnej z Rzeszowa

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Najlepszym sposobem na to by przetrwać zostaje ubieganie się o zwrócenie swoich środków. Niestety, proces windykacji należności nie jest prosty do przeprowadzenia samemu, więc zaleca się zatrudnianie do takiego zadania wyspecjalizowanej firmy windykacja Rzeszów, jaka posiada swoje sprawdzone sposoby na ściągnięcie zalegających płatności od kontrahentów firmy – kliknij. Termin windykacja w naszym prawie opisywany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, jakich najważniejszym zadaniem jest zmuszenie dłużnika do zapłacenia zaległego zobowiązania wobec wierzyciela.

Możemy tak właściwie rozróżnić dwa rodzaje windykacji, czyli windykację sądową jak i polubowną. Ta pierwsza dotyczy sprawy, jaka jest wytaczana w sądzie w związku z zaległymi wierzytelnościami, polubowna natomiast odnosi się do monitorowania spłat dłużnika oraz opóźnień w płatnościach. Pierwszym krokiem, by rozpocząć windykację, jest wystąpienie zobowiązania, które jest przeterminowane. Później, windykator rozpoczyna postępowanie polubowne, w momencie którego zaczyna dochodzić od dłużnika zwrócenie należnej sumy wierzycielowi.

Interesujący tekst? Jeżeli takie jest Twoje zdanie, to zobacz również na pokrewne wątki (https://www.psmtechnik.pl/reklamy-swietlne,8,pl) mające zbliżone zagadnienia – one zupełnie Cię pochłoną.

Taki etap można przeprowadzić w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Gdy dłużnik zechce uregulować swoje zobowiązania, to zawrze ugodę oraz określi, w jaki sposób da radę spłacić zadłużenie. Jeżeli natomiast postępowanie polubowne nie przyniesie zamierzonych efektów, to rozpoczynane jest postępowanie sądowe. Kończy się ono uzyskaniem tytułu egzekucyjnego, jaki pozwala na uruchomienie postępowania klauzulowego.

kancelaria adwokacka

Autor: virtusincertus
Źródło: http://www.flickr.com
Celem tego ostatniego jest otrzymanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Całkiem na końcu jest postępowanie egzekucyjne, w jakim podstawową rolę odgrywa komornik. Po więcej informacji na ten temat można zgłosić się do właściwej placówki, na przykład kancelaria kancelaria prawna prawna Rzeszów.