Leasing

Różne rodzaje obligacji

Obligacje to jedne z kilku papierów wartościowych, które wpuszczane są do obiegu rynkowego w serii. W papierach wartościowych takich jak obligacje emitent, a mianowicie osoba, która wypuszcza je na rynek deklaruje, że zostaje dłużnikiem obligatariusza a przez to zobowiązuje się do zrealizowania konkretnego świadczenia.