Nakaz zapłaty to decyzja, która zakańcza sprawy upominawcze i nakazowe, identycznie jak wyrok zamyka najczęściej sprawy cywilne. Zawartość takiego nakazu najczęściej doprowadza do sądowego zobowiązania, żeby oskarżony zapłacił powodowi zasądzoną kwotę pieniężną.

finanse

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nie zdziw się, jeśli przed wydaniem nakazu zapłaty sąd (komornikolesno.pl/kontakt/) nie poinformuje cię o toczącym się przeciwko tobie procesie. Czemu w ten sposób się robi? Najprościej jesteśmy w stanie to wyjaśnić charakterem postępowania nakazowego oraz upominawczego, ponieważ są niesamowicie przyspieszone i uproszczone. Nie jesteś jednak na straconej pozycji, bo w zamian przysługuje ci efektywny a przy tym całkiem prosty instrument, który zezwala na oddalenie zasądzonego nakazu uiszczenia opłaty. Jest to sposób odwoławczy, który jest zwany po prostu sprzeciwem.

Jak wykonać sprzeciw od nakazu zapłaty – ? Po wydaniu nakazu zapłaty sąd z urzędu musi ci go dostarczyć. W tym samym czasie musi przesłać ci jednocześnie złożony przeciw tobie pozew. Od momentu odbioru nakazu masz w sumie 14 dni na złożenie takiego sprzeciwu. Termin będzie zachowany, jeżeli w tym samym czasie dostarczysz

finanse

Źródło: http://pixabay.com

pismo w biurze podawczym sądu, jak i jeśli wyślesz je pocztą – bo ważna jest data stempla pocztowego. Dokument ze sprzeciwem dostarczony po terminie będzie rzecz jasna oddalany bez wnikania w szczegóły tego odwołania. Do rozpatrzenia sprzeciwu odpowiedni jest ten sam sąd, który wydał nakaz zapłaty. Tyczy się to również do postępowania prowadzonych przed e-sądem.

Jednocześnie, jeśli mówimy o e-sądzie, to sprzeciw możemy wnieść zarówno w formie tradycyjnej, to znaczy przesyłając pocztą, jak i elektronicznie, ale tylko, gdy posiadasz całkowicie pewny podpis elektroniczny. Ile to kosztuje? To zależy od typu sprawy. Jeśli chodzi o procesy upominawcze, to wniesienie sprzeciwu jest bezpłatne. Całkiem inaczej jest w postępowaniu nakazowym. Dostarczenie zarzutów jest płatne, a wysokość zależy od przedmiotu sporu, to znaczy od kwoty pieniężnej, jaka jest zawarta w nakazie zapłaty.