Czy mają Państwo świadomość, że zazwyczaj około 15 % ceny towaru przedstawiają koszty transportu? Spadek ich gwarantuje kolosalną przewagę na rynku, toteż firmy starają się je zminimalizować. Organizacją ekonomicznego przepływu surowców i materiałów zajmuje się logistyka – nowy filar polskiej gospodarki.

ciężarówka

Autor: David J
Źródło: http://www.flickr.com
Jako że prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym jest związane z posiadaniem niezbędnej wiedzy związanej z organizacją firmą transportową, obowiązkowe jest wykształcenie w tym kierunku. W kontrolowaniu działań logistycznych warto uwzględniać mnóstwo czynników i zakładać pojawienie się takiej samej ilości tych, których w żadnym wypadku przewidzieć się nie da. Wiedza fachowca w tej dziedzinie musi być zatem bardzo obszerna, a jej zdobycie proponuje sporo polskich uczelni. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani zdobyciem wiedzy na tym kierunku i chcemy uzyskać odpowiedź na wiele zagadnień z tym związanych, zaczerpnijmy informacji w internecie. Wystarczy w wyszukiwarce wystukać daną frazę i miasto w którym chcemy się dokształcać, np. logistyka Lublin.

W jakich miejscach mogą podjąć zatrudnienie absolwenci tej specjalności? Głównie w przedsiębiorstwach logistycznych i produkcyjnych, agencjach celnych, firmach dokonujących odpraw celnych czy też Służbie Celnej i Straży Granicznej.

Obrót towarowy z zagranicą połączony jest z szeregiem działań, do jakich podmiot gospodarczy dokonujący importu lub eksportu jest zobligowany, aby móc dokonać transakcji zakupu lub sprzedaży towarów. Jest to zapłata cła, akcyzy czy innych zobowiązań. Służby celne ”monitorują” wymianę w zakresie importu i eksportu produktów za granicą. Podmiotem pośredniczącym w tej wymianie między przedsiębiorcą, a służbą celną jest agent celny.

kurs

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Współcześnie, aby pełnić obowiązki zawodowe w agencjach celnych, konieczne jest posiadanie licencji, jednak jeżeli mamy zamiar pracować w firmie dystrybucyjnej, wystarczy posiadać ukończony kurs agenta celnego. Podstawowym założeniem kursu jest przyswojenie wiadomości odnoszących się do obrotu towarowego z zagranicą przez wszystkich, którzy zajmują się importem i eksportem w sposób zawodowy. Tylko wzrost kompetencji i zrozumienie wykonywanej pracy zawodowej uczyni ją przyjemną i bardziej satysfakcjonującą.