Kontrola środków finansowych jest istotnym aspektem funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Ciężko sobie wyobrazić zarząd firmy, która odnosi sukces rynkowy i wzrasta finansowo bez rzetelnych analityczno-zarządczych decyzji. Rzadko kiedy sukces inwestycyjny jest skutkiem pokerowej zagrywki lub splotu przyjaznych warunków.

ludzie na spotkaniu biznesowym
Problem podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej jest kwestią regularnie analizowaną przez ekonomię i rachunkowość i trenerów biznesowych w zakresie zarządzania finansami. Problem dobrego zainwestowania nie dotyczy jedynie chwil, podczas których podejmujemy decyzję o przeznaczaniu pokaźniejszej kwoty na dedykowany cel.

Decyzję o uruchomieniu kapitału podejmujemy między codziennymi czynności w pracy. Nieco więcej zajmuje rozważenie otworzenia nowej placówki, kolejnego biura, siedziby firmy, czy też zakupu nowych urządzeń. Całość jest przeważnie raportowana z dwóch perspektyw – inwestowanych kosztów względem potencjalnych korzyści. Odpowiednie, satysfakcjonujące szefostwo proporcje pieniężne stanowią o tym jak prezentuje się budżetowanie w danej firmie.

Gdy chodzi o sam controlling narzędzia , rozróżniamy między innymi controlling operacyjny, który koncentruje się na krótkim wymiarze działalności. Rachuby w tym controllingu, zwanym również operatywnym, nastawiają się na systematyczne obserwowanie wpływów i wydatków, regulowaniu relacji koszty-wpływy.

Zorientowany na przyszłość, a z nią na ryzyko związane z inwestowaniem firmy jest natomiast controlling finansowy. Bierze on pod uwagę aktualną sytuację firmy jak i warunki w makrootoczeniu, w którym de facto się ona znajduje. Podstawą są priorytety działania – gdy firma przechodzi kryzys wewnątrz lub większy, związany z otoczeniem, controlling jest bardziej rygorystyczny. Wszelkie narzędzia excelowskie oraz inne z branży IT dostarczają ekonomistom porcję niezmiernie ważnych danych, z których zarządcy muszą zrobić użytek, zarówno jeśli chodzi o wewnętrzne finanse firmy, jak i zewnętrzne działania, które są zorientowane na rachunek kosztów inwestycyjnych. Controlling obejmuje dwie finansowe sfery firmy: rachunki i finanse przedsiębiorstwa z odśrodkowym zarządzaniem, skupionym wokół sterowania, planowania i organizowania.