Jednym z najważniejszych obowiązków podatników jest złożenie zeznania podatkowego za zeszły okres rozliczeniowy. To, jaki formularz będzie odpowiedni, zależy od wybranej formy opodatkowania. Najczęściej wypełnianym drukiem jest tak zwany PIT 37. Niezłożenie omawianego zeznania do US w należytym terminie, więc do trzydziestego kwietnia roku kolejnego, wiąże się z przekroczeniem prawa skarbowego, zagrożonego karą pieniężną.

rozliczanie podatków

Autor: Administración Nacional de la Seguridad Social
Źródło: http://www.flickr.com

Co ciekawe, grzywny tej można uniknąć, jeżeli wypełni się nakazy wyróżnione w KKS. Jeśli chodzi o pity 2015 rok ma być jednym z pierwszych całkowicie zautomatyzowanych. Sporo osób mimo wszystko będzie woleć osobiste pojawienie się w urzędzie, lecz jest to bardzo denerwujące. PIT 37 to na pewno najpopularniejszy dokument składany podczas rozliczenia całorocznego. Dotyka on bowiem ponad szesnastu milionów rodaków. Jesteśmy w stanie go wypełnić na własną rękę lub najlepsi adwokaci w warszawie ze współmałżonkiem.

Każda nasza witryna (https://www.workservice.pl/praca/operator-maszyn/katowice/) posiada tylko najciekawsze informacje, które zostaną Ci w głowie na długo, więc śmiało kliknij również tu!

Co gdy nie zdążymy ze złożeniem deklaracji? Główną karąą, z jaką są w stanie się spotkać podatnicy, którzy spóźnieni składają dokumenty, jest wymieniona wcześniej kara grzywny wymieniona na podstawie nakazów KKS. Kwota za zapomnienie złożenia dokumentów można rozpatrywać w kontekście 2 odmiennych sytuacji. Należy wszakże pamiętać, iż niezłożenie dokumentów i niewpłacenie podatku równa się także z naliczaniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. O ile nie znajdujemy wyjścia na uniknięcie naliczania odsetek za zwłokę to pojawia się lecz sposób na uniknięcie odpowiedzialności karnej fiskalnej. Można to zrobić przez złożenie tzw. „czynnego żalu”.

obliczenia podatkowe

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com

Pamiętajmy aczkolwiek, że jeżeli podatnik jeszcze przed wezwaniem służb skarbowych zauważy i naprawi swój błąd poprzez złożenie zaległego zeznania podatkowego i opłacenie należnego podatku wraz ze stosownymi odsetkami, może uniknąć kary. Jeśli chodzi o pity 2015 rok umożliwia szerokie spektrum możliwości w obszarze poprawek. Bądźmy również czujni, gdyż w tym roku zmieniła się numeracja rubryk i wypełniając dokument na podstawie zeszłorocznego możemy się niebywale pomylić. Pamiętajmy więc, iż jeżeli penitent dopełni wszystkie obowiązki wobec fiskusa, ma szansę na zwolnienie z odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe.