Przewóz żywych zwierząt w ramach działalności gospodarczej to zachowanie wielu najbardziej istotnych zasad. Co ważne, warunki tego typu transportu określają surowe przepisu unijne. Jeden z takich przepisów stwierdza, iż przedsiębiorstwa które zajmują się transportem inwentarza muszą być do tego zatwierdzone przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej. Co musimy jeszcze wiedzieć?

Unia Europejska - rolnictwo

Autor: greensefa
Źródło: http://www.flickr.com
UE w odnoszącym się do tej tematyki Rozporządzeniu – w zakresie ochrony zwierząt w okresie transportu i mających związek z tym działań określa obowiązki każdej z osób, które biorą udział w procesie transportu zwierząt, czyli przewoźników, organizatorów transportu, kierowców i opiekunów, niezależne od tego czy jest to transport bydła czy inny. Unia Europejska definiuje zezwolenia, wzmacnia środki nadzoru określa a także precyzuje przepisy, jakie odnoszą się do długości podróży i wykorzystywanych pojazdów – transport bydła zgodny z normami UE.

Przepisy takiego typu mają na celu zagwarantowanie dobrej kondycji zwierząt w okresie transportu, a więc jak najbardziej powinny zapobiegać zranieniu lub cierpieniom zwierząt, zagwarantować więc najbardziej właściwe warunki przystosowane do ich potrzeb. Wszystkie zaangażowane strony, jakie biorą udział w czynnościach przed i po transporcie, a jednocześnie ich pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni. Szczególnie kierowcy i towarzyszące osoby powinny posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowych, jakie wydane jest na podstawie kompletnych szkoleń jakie odnoszą się do dobrostanu zwierząt w okresie przewozu, potwierdzonych pomyślnym wynikiem egzamin, który przeprowadzany jest przez niezależny organ upoważniony przez właściwe władze.

W tym artykule znajdziesz ciekawe informacje, lecz odszukaj także (http://inoffice.pl/centrum-biznesowe-horizon/) inne materiały na prezentowany temat. Zapewne będą interesujące.

ekstra rozwiązanie

Autor: rodtuk
Źródło: http://www.flickr.com
Jak przejazd ma być dłuższy niż sześćdziesiąt pięć kilometrów, czyli jest to odległość dość duża, jak transport z Włoch przykładowo, przewoźnicy muszą posiadać specjalne pozwolenie, które wydawane jest przez odpowiedni organ państwa członkowskiego. By uzyskać tego typu zezwolenie trzeba wykazać, iż przewoźnik dysponuje właściwą liczbą dobrze przygotowanego personelu, wyposażenia a także procedur operacyjnych. W sytuacji, jak jest to przewóz, jaki trwa ponad osiem godzin wnioskodawca musi przedłożyć świadectwa kwalifikacji zawodowych dla kierowców oraz osób towarzyszących, świadectwa zatwierdzenia środka transportu do wykorzystania, a także wiele innych koniecznych informacji.