Mikre zaciekawienie funduszami europejskimi wśród drobnych firm wynika z ich złych przejść w tym obrębie z byłego okresu pomocowego i mały poziom ufności do instytucji nimi rozporządzającymi.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się otrzymać fundusze unijne dla małych firm, będą mogli przekazać środki finansowe na rozwój rezerw materialnych i niematerialnych, w tym zakupienie środków trwałych, oraz powiększenie kompetencji zawodowych kadry.

fundusz

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com
Dojście do środków finansowych ma główne przesłanie dla tworzenia przedsiębiorstwa, bądź poszerzania jego działalności. Cele, na które firmy zdołają pozyskać środki, związane są przede wszystkim z modernizacją i restrukturyzacją jednostek, ze zwiększeniem pułapu zatrudnienia, wdrożenie innowacji organizacyjnych, marketingowych, oraz procesowych.

Fundusze unijne dla małych firm przekazywane są w rozmaitych odmianach. Mogą to być dofinansowania, kredyty, a w niektórych sytuacjach zabezpieczeń, oprócz tego UE opłaca określone przedsięwzięcia. Finansowanie unijne można rozdzielić na finansowanie bezpośrednie w formie dopłat, lub finansowanie pośrednie przez krajowych i lokalnych pośredników.

Korzystanie z funduszy unijnych dla małych firm (polecamy pozostałe wiadomości) bardzo pozytywnie oddziałuje na rozwój firmy, oraz poprawę jej konkurencyjności. Jednostka jest w stanie kształtować się o wiele prędzej i swobodniej przy wiele niższym nakładzie finansowym, aniżeli w wypadku skorzystania z innych źródeł.

fundusz

Autor: Iain Scott
Źródło: http://www.flickr.com

Jednostka może pozwolić sobie na opłacenie inwestycji po znacznie niższym koszcie, niż byłoby to w wypadku opłacania ze środków własnych. Dotacja jest zwrotem poniesionych kosztów, zatem na początku należy samemu sfinansować pełną inwestycję.

Każde przedsiębiorstwo jest w stanie się starać o dopłatę z funduszy unijnych dla małych firm z wielu dziedzin, od zakupu środków trwałych po modernizację linii technologicznej. Każde przedsiębiorstwo winno wykorzystać sposobność jaką dostarcza Unia Europejska. Dzięki dotacjom z z funduszy unijnych dla małych firm może ona rozkręcać się o wiele prędzej.