System bankowy określa aktualnie komplet wszystkich instytucji finansowych oraz bankowych, a także reguły, które precyzyjnie określają ich stosunki z otoczeniem. Podwaliną systemu bankowego jest naturalnie bank centralny razem z bankami komercyjnymi, jakie pełnią jeden złożony układ. System bankowy definiuje także liczbę oraz typ rozlicznych placówek bankowych, jakie funkcjonują na terenie danego Państwa.

bankowość mobilna

Autor: downloadsource.fr
Źródło: http://www.flickr.com
Aktualnie zdołamy wypunktować pięć elementów systemu bankowego, w skład jakich wchodzi bank kierowniczy, banki operacyjne i banki centralne, prócz tego pośród elementów systemu bankowego znalazły się też kasy oszczędnościowe razem ze spółdzielczością kredytową.

karty bankowe

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

System bankowy spełnia także parę niesłychanie ważkich ról. Między innymi możemy wypunktować funkcję rozliczeniową, stymulacyjną, alokacyjną, poza tym ważnymi funkcjami systemu bankowego są również rola regulacyjna i emisyjna, rola depozytowo – kredytowa i także funkcja finansowo – doradcza.

Na świecie panują dziś dwa typy systemów bankowych – typ anglosaski oraz model niemiecko – japoński. Pierwszy z nich jest oparty przede wszystkim na rynkach finansowych, za to drugi na sektorze finansowym, gdzie najwyższą funkcję w tym systemie pełnią banki uniwersalne. Jeżeli chodzi o rodzaj anglosaski to niezmiernie wielkie znaczenie w tym układzie posiadają banki inwestycyjne, których nadrzędnym zadaniem jest zajmowanie się każdymi różnorodnymi usługami z dziedziny finansów.

Jeśli chodzi o system bankowy w Polsce to do jego kluczowych elementów zdołamy dzisiaj zaliczyć Narodowy Bank Polski, który pełni rolę banku centralnego; Komisję Nadzoru Finansowego a także Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co więcej system bankowy w Polsce obejmuje też rozliczne banki spółdzielcze i banki komercyjne. O ile chodzi o Narodowy Bank Polski (NBP) to powinno się wiedzieć, że pełni on trzy decydujące funkcje. W pierwszej kolejności jest to bank emisyjny, jaki pełni nadrzędną rolę w obiegu pieniężnym. Po drugie jest to najistotniejszy bank, który w stosunku do innych banków pełni role regulacyjne, z kolei trzecią rolą Narodowego Banku Polskiego jest aktywność jako kierowniczy bank państwa, który w szczególności zajmuje się obsługą bankową budżetu państw lub także prowadzeniem rachunków instytucji i rządu państwa.