Narodowy Bank Polski z lokalizacją w Warszawie zaczął swoją aktywność w 1945r. zmieniając ówczesny Bank Polski Spółka Akcyjna. Jest to instytucja finansowa odpowiadająca za działalność systemu bankowe w Polsce. Działaniem NBP zarządza prezes, aktualnie jest to Marek Belka.

Pieniądze, nominał polski

Autor: kstudenta
Źródło: http://www.sxc.hu
Bankowość w Polsce to niesłychanie szerokie zagadnienie, zajmuje się m.in. odpowiednim działaniem systemu bankowego, działań bankowych i zarządzaniem ryzykiem bankowym. System bankowy to ogół instytucji bankowych i monetarnych oraz norm definiujących ich wzajemne stosunki i relacje z otoczeniem.

Istotą organizmu bankowego jest bank centralny realizujący cztery elementarne zadania: jest bankiem emisyjnym tzn. takim, który uprawniony jest do emisji waluty, sprawuje nadzór nad bankami komercyjnymi. Jest bankiem kraju, ponieważ kumuluje przychody i prowadzi płatności środków pieniężnych kraju, użycza rządowi kredytów na opłacenie niedoboru zasobów pieniężnych i na koniec reguluje podaż pieniądza, utrzymując ją na pułapie dopasowanym do bieżących potrzeb ekonomii. Określa wymagania kredytowania a także normuje wartość waluty. W największym stopniu rozpowszechnioną postacią instytucji bankowej są banki handlowe, które w oparciu o otrzymane wkłady oraz środki z NBP udzielają kredytów. Prowadzą bilanse bieżące przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i placówek, przyjmują lokaty terminowe, użyczają kredytów. Do tego opłacają ratalne zakupy, skupują i sprzedają walutę.

Banki handlowe mogą być własnością społeczną, lecz najczęściej są spółkami (zobacz wypowiedzenie umowy zlecenie) akcyjnymi. Banki specjalne opłacają wykonywanie wyjątkowych spraw, potrzebujących szczególnego sposobu kompetentnej obsługi bankowej. Można do nich włączyć np.: oddziały obsługujące handel ogólnoświatowy, banki hipoteczne, udzielające pożyczek pod zastaw majątków. Inne to banki zadłużenia długookresowego, które skupiają pieniądze poprzez wydawanie obligacji, wpłaty długoterminowe i udzielają długookresowych pożyczek na finansowanie gospodarstw rolnych, budowy domu. Kasy oszczędnościowe to instytucje finansowe, które kumulują oszczędności od ludności i udzielają kredytów na cele konsumpcyjne. Bankowość to także tematy powiązane z funkcjonowaniem operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.