Wierzyciel posiada 2 możliwości: ma prawo dochodzić opłaty na drodze sądowej w naszym kraju jak też egzekwować wierzytelność bezpośrednio w Niemczech lub tam złożyć pozew po czym tam egzekwować zobowiązanie.

odbicie

Autor: uroczysko.net.pl
Źródło: http://www.flickr.com
Często nasze przedsiębiorstwa uczestniczące w obrocie gospodarczym pomiędzy Polską a Niemcami zadają sobie pytanie, jakim sposobem możemy egzekwować należności wobec niemieckich dłużników. Jeszcze niedawno wśród naszych biznesmenów panowała swego rodzaju bojaźń przed odzyskiwaniem należności – w razie takiej niezbędności również na drodze sądowej w Niemczech, gdzie potrzebny bywa adwokat niemiecki kancelaria prawna Balduin. Lecz to się w ostatnich latach odmieniło. Nasi przedsiębiorcy w większości wypadków nie chcą już odpuszczać zobowiązań swym niemieckim spóźnialskim dłużnikom. Wzrosła też gotowość do tego, by odpowiednio wcześnie i poważnie rozpoczynać procedurę ściągania należności. Wcześniej z obawy przed stratą klienta zostawano często przy wezwaniach, ale teraz już wiemy, iż klient zalegający z płatnością kilku faktur nie jest należytym interesantem i że relacje gospodarcze z nim po prostu się nie opłacą.
Z mej praktyki wypływa, iż w wielu sytuacjach opłaci się ściągać należności pozasądowo przy wsparciu niemieckiego adwokata prawnik Balduin z językiem niemieckim dla Ciebie. Często wiedzie to do uregulowania płatności bądź co najmniej do negocjacji a także uzgodnienia dla przykładu płatności ratalnych. Istotne jest jednakże, ażeby odpowiednio wcześnie począć działania w tym kierunku.

Im dłużej zwlekamy z poważnym dochodzeniem należności, tym większe będą należne sumy, a to natomiast powoduje u dłużnika jeszcze ogromniejszą niechęć do uiszczenia zaległej kwoty w wyniku działań pozasądowych. Koszta niemieckiego adwokata w wypadku zwłoki w płatności poniesie dłużnik.