Kosztorysowanie jest procesem przygotowywania dokumentu finansowego realizacji określonego zadania, jakie zwie się kosztorysem. W tym sensie trudno sobie wyobrazić, ażeby pomijano ten proces, kiedy chodzi o prace budowlane. W jaki sposób więc wygląda taki dokument?

Jeśli więc chodzi o kosztorys budowlany, to na początku jest przedmiar robót. Zawiera on opis wszelkich prac budowlanych oraz instalacyjnych po kolei tak jak będą wykonane, a także znajdziemy tam podstawę do określenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Tego typu przedmiar zawiera także obliczenia ilości różnego rodzaju robót, dla przykładu metrów kwadratowych ścian albo posadzek. Po czymś takim wykonywany jest obmiar, czyli zestawienie czynności według opisu dotyczącego przedmiaru, ale przygotowane już to po wykonaniu robót, doczytaj program do przedmiarowania.

dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Następnie jest kosztorys inwestorski, jaki robiony jest na bazie przedmiotu robót i służy do określenia kosztów całości zaplanowanej inwestycji przez obliczenie cen materiałów budowlanych, a także koszty za pracę maszyn oraz ludzi. Kosztorysowanie takie pozwala określić koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac, jak również koszt zrobienia różnych elementów budynku, jak fundamenty, ściany czy tynki. Następny punkt to kosztorys ofertowy, jaki jest składany przez wykonawcę, na podstawie wszystkich dokumentów oraz przedmiaru robót. W takim kosztorysie proponuje się cenę, za którą podmiot wykonujący może przeprowadzić prace określone w przedmiarze. Jeśli udostępnimy całość dokumentacji i przedmiar kilku firmom, to w czasie wyboru wykonawcy będzie możliwość wziąć pod uwagę najkorzystniejszą z propozycji. Oczywiście musimy pamiętać, iż nie za każdym razem najtańsza z ofert jest tą najlepszą.

Więcej informacji:

Mamy jeszcze kosztorys dodatkowy, jaki może być potrzebny do wyceny prac dodatkowych albo zamiennych. Zgodnie z szeregiem wymogów formalno-prawnych inwestor musi osobną umową albo aneksem określić dodatkowe prace. Wykonawca nie powinien zaczynać realizacji prac dodatkowych bez pisemnej zgody inwestora i zatwierdzonego przez zamawiającego kosztorysu na takie prace dodatkowe.