We wszystkich państwach członkowskich UE wymagane są obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Istnieją one po to, by w pewnych sytuacjach życiowych ich mieszkańcy zabezpieczyli się przed przykrymi zdarzeniami losowymi. W sytuacji gdy osiągniemy wiek emerytalny, gdy dotknie nas choroba czy śmierć kogoś bliskiego. W tych przypadkach te zgromadzone będą nam potrzebne. Niestety, nie możemy założyć, że wszyscy sami się ubezpieczą. Badania mówią, że gdyby ubezpieczenia były dobrowolne, korzystałoby z nich zaledwie około 20 proc. Polaków.

dokument

Źródło: pixabay
Część z tych osób jest dobrze sytuowana, i w razie ewentualnych zdarzeń poradzą sobie. Jednak duża część z nich oczekiwała będzie pomocy. Jako że razem tworzymy jedno państwo, to właśnie państwo będzie musiało okazać nam pomoc. Na tym właśnie opiera się istota instytucji ubezpieczeń społecznych. ZUS składka płacimy solidarnie wszyscy, chociaż nie wiemy, kto i kiedy doświadczy korzyści ze zgromadzonego w ten sposób kapitału (szczegóły na temat składki ZUS). Do opłacania składek społecznych zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy.

Nie tylko za siebie, albowiem jeżeli posiadają pracowników – także za nich. Gdy pracownik ma rodzinę, której nie przysługują świadczenia zdrowotne, musi nastąpić zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (wFirma). Zazwyczaj zaangażowanie członka rodziny w prowadzenie działalności nie odbywa się przez zawarcie umowy o pracę lub innej umowy o świadczenie usług. Nie oznacza to jednak, iż członek rodziny działający wspólnie z przedsiębiorcą w sposób niesformalizowany nie wymaga ubezpieczenia.

Także w tym przypadku ze świadczeń ma prawo czerpać korzyści każdy członek rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia nie wiąże się z potrzebą opłacania wyższej składki zdrowotnej. Już od połowy XIX w. istnieją na starym kontynencie systemy ubezpieczeniowe, zwane systemem Bismarcka. Tym samym: my wypłacamy emerytury naszym rodzicom, a nasze dzieci będą wypłacały emerytury nam, gdy zakończymy pracę zawodową. Gwarantujemy więc bezpieczeństwo sobie i dalszym pokoleniom. Więcej na: http://www,poradnik.wfirma.pl/