Końcówka roku bilansowego i podatkowego w spółkach prawa handlowego jest czasem rozliczenia się jak i ustalenia osiągniętego bilansu finansowego. Właściciele w tym czasie muszą zadecydować, w jaki sposób jak również na które dziedziny przeznaczyć zarobiony kapitał. Muszą tak więc ustalić, co okażę się bardziej opłacalne z perspektywy ich przedsiębiorstwa.

finanse

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/
Każde przedsiębiorstwo, żeby prowadzić swoją bieżącą działalność gospodarczą musi mieć odpowiednie środki finansowe jak również rzeczowe, czyli po prostu majątek. W początkowej fazie działalności kapitał ten jest wykładany przez założycieli przedsiębiorstwa, przez co zgromadzone w ten sposób środki finansowe oraz rzeczowe są w odpowiedni sposób wykorzystane w wyniku prowadzonej działalności prowadzą do zwiększenia zysku. Ten proces określany jest jako sfinansowanie składników majątku kapitałami własnymi, inaczej mówiąc samofinansowanie. Kapitały te biorą się z samego przedsiębiorstwa albo wykładany przez akcjonariuszy lub udziałowców.

Z założenia oczywiście działalność gospodarcza musi być w ten sposób prowadzona, żeby dawała zysk. Dlatego też oprócz wpłat od założycieli podstawowym źródłem finansowania będzie tak zwane finansowanie wewnętrzne. Jest nim po prostu zysk netto. Tego typu finansowanie firmy własnymi kapitałami zwiększa jego płynność finansowa, umacniając jego pozycję na rynku. Im większe zyski, tym wyższa niezależność gospodarcza takiej firmy. Decyzja na co przeznaczyć

finanse

zarobione pieniądze, uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz planów dotyczących finansowania potencjalnych inwestycji – .

Ta nadwyżka finansowa, inaczej wolne środki finansowe, to bilans dodatni między otrzymanymi środkami a wydanymi pieniędzmi. Określana jest jako główne źródło finansowania w firmie. Nadwyżka finansowa netto jest zyskiem lub stratą netto zwiększoną o odpisy amortyzacyjne i inne koszty kalkulacyjne – porównaj informacje o nadwyżce finansowej. To rzeczywisty zysk, jest większy od zysku księgowego, ponieważ dodaje się do niego amortyzację, jaka jest kosztem jednak nie posiadającym związku z wpływem pieniędzy. Powyższe informacje, mimo iż pobieżnie omawiają to zagadnienie, mogą być pomocne dla osoby prowadzącej albo zamierzającej mieć własną działalność.