Język ukraiński – to słownictwo należące do grupy języków wschodniosłowiańskich. używa go ponad 47 mln ludzi, głównie w państwie położonym nad Morzem Czarnym, gdzie ma pozycję języka urzędowego, wykorzystywany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Słownictwo ukraińskie z racji uwarunkowań geograficznych i historycznych uzasadnia naturalne pokrewnieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: większe – do białoruskiego i słabsze – rosyjskiego. Autor przekładu słownictwa ukraińskiego powinien posiadać uprawienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu

Każdy przetłumaczony dokument musi być opatrzony pieczęcią imienną autora tłumaczenia oraz zawierać wymagane deklaracje o poprawności przełożenia z oryginałem. Autor przekładu przysięgły słowa należącego do grupy języków wschodniosłowiańskich może przekładać pisma zwyczajne, tak zwane tłumaczenia ukraiński nieprzysięgłe, które nie muszą mieć uwierzytelnienia, to może być: korespondencję, strony www, reklamy firmy, materiały reklamowe, opracowania prasowe, dokumentacje techniczne, ścieżki dialogowe, nagrania promocyjne. Translator zaprzysiężony języka ukraińskiego może prowadzić także zlecenia na tłumaczenia zaprzysiężone ustne języka ukraińskiego. Obecność tłumacza przysięgłego pożądana jest na przykład podczas podpisywania porozumień notarialnych, których uczestnikiem jest osoba obcojęzyczna, postępowań sądowych z udziałem cudzoziemców, podpisywania transakcji międzynarodowych lub podczas zawierania związku małżeńskiego. Z przekładów ustnych zwyczajnych korzysta się na konferencjach międzynarodowych, w firmach z udziałem zagranicznym.

Translator przysięgły języka ukraińskiego dobiera odpowiedni rodzaj przekładu po uwzględnieniu właściwości personalnych wymagań klienta i danej sytuacji. Profesjonalny tłumacz przysięgły języka ukraińskiego może proponować usługi dla firm, polegające na skutecznym rozwiązywaniu lingwistyczno-marketingowym. Propozycja taka kierowana jest do firm, które chcą pojawić się na rynku międzynarodowym. Szeroki wachlarz usług obejmuje między innymi dodawanie wiadomości ekonomicznych do obcojęzycznych spisów branżowych, przygotowanie wizytówki lub [adwokat łukasz sołtys] strony internetowej, wytworzenie bazy prawdopodobnych zagranicznych klientów, nawiązanie współpracy z izbą handlową danego kraju, czy sporządzanie pism handlowych.