Bez wątpienia możemy stwierdzić, iż Polska jest państwem kapitalistycznym. W kwestii działalności gospodarczej państwo nie narzuca zatem uczestnikom obrotu gospodarczego dla przykładu tego, z kim będą rozpoczynać relacje handlowe. Poza tym istnieje możliwość dowolnego wybrania typu indywidualnej działalności, ograniczona jedynie w nielicznych przypadkach, jak na przykład obrót paliwami czy tak zwane zezwolenia, jakie uzyskuje się chociażby na sprzedaż alkoholu.

firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych przypadkach jednakże państwo wymusza pewne zachowania, co ma na celu chronienie praw uczestników obrotu. Wzmiankowanemu celowi służą przykładowo patenty. Patent polega na udzieleniu za opłatą wyłączności do korzystania z danego rozwiązania technicznego, ma więc na celu zabezpieczenie interesów jego twórcy. Prawo chroni także interesy przedsiębiorców na inne sposoby. Niektóre zachowania niezgodne z aktualnym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe nie są dozwolone. Implementacja regulacji legislacyjnych w tym temacie ma za zadanie ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Możemy się zastanowić, co cechuje wzmiankowane praktyki.

Generalnie należy powiedzieć, iż są to takie działania, które wprowadzają w błąd lub prowadzą do wytworzenia monopoli. Dla przykładu istnieją ograniczenia odnośnie cen, w jakich można sprzedawać artykuły w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli mówiąc inaczej – supermarketach. Jeśli przyjrzymy się dokładniej regulacjom dotyczącym reklam, można zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, jaką zobaczymy w telewizji jest całkowicie zgodna z prawem. W reklamach przykładowo nie wolno odwoływać się do uczuć telewidz czy powoływać na fałszywe autorytety. Możemy więc zadać sobie pytanie, jak zatem legalnymi mogą być choćby liczne reklamy past do zębów, polecane przez stomatologów.

firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka wygląda tak, iż regulacje prawne są w rozmaity sposób omijane, a pomysłowość twórców reklam wyprzedza istniejące prawo. Oprócz wymienionych już patentów, innym rozwiązaniem, jakie ma na celu ochronę uprawnień podmiotów obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Dla przykładu wycena znaku towarowego umożliwia ocenę korzyści, które wynikają z posiadania aktywów konkretnego przedsiębiorstwa, co działa pozytywnie na potencjalnych inwestorów.