Badania zadowolenia i oddania odbiorców oceniają satysfakcję konsumentów z konkretnego wyrobu wiadomej firmy. Stopień satysfakcji jest zależne od cech towaru, polityki komunikacji wiedzionej przez firmę, przeżyć konsumenta i jego oczekiwań, żądań wobec artykułu.

sklep

Autor: La Citta Vita
Źródło: http://www.flickr.com
Kluczowym elementem w działaniu jakiejkolwiek jednostki jest satysfakcja użytkownika. Badanie satysfakcji klientów umożliwiają stwierdzić, jaka jest podmiotowa ocena obsługi (sprawdź sam). Dzięki temu wiadomo, jaka część norm obsługi realizowana jest przez pracujących i czego oczekują klienci.Badania marketingowe są potrzebne dla każdej jednostki w scharakteryzowaniu potencjału powiększenia dochodów. Dzięki nim możliwe jest rozpoznanie popytu i kształtujących go elementów. Badania wyjaśniają mechanizm postępowań nabywców, oraz uczestniczą w umożliwianiu ich poprawy. Konieczne jest monitorowanie i metodyczna diagnoza. Ażeby marketingowe badania zapewniały prawdziwy obraz, wyłowić trzeba zróżnicowaną grupę klientów, dokonać wywiad, jednak też wziąć pod uwagę liczbę składnych skarg i reklamacji. Oddanie odbiorców jest możliwość również zbadać za pomocą kwestionariuszy i rozmów. Ustala się współczynnik ponawiania zakupów i liczby nabywanych przez konsumenta marek. Badania marketingowe posiadają na celu zgromadzenie wiadomości, które są wsparciem w podejmowaniu istotnych decyzji. Jednostka powinna rozporządzać danymi, które umożliwiają rozeznanie zapotrzebowania rynku. Analizowanie głosów odbiorców jest przydatne przy sporządzaniu i oceny standardów obsługi użytkownika, podejmowaniu postępowań powiększających oddanie konsumentów i innych zagadnieniach. Poza tym, badania te pozwalają na lepsze poznanie profilu zwykłego klienta firmy, co umożliwia trafniejsze adresowanie różnego typu postępowań marketingowych.

Call center, obsługa klienta

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Mystery shopping jest jedną z najskuteczniejszych metod badania stopnia obsługi klientów (źródło artykułu). Badanie polega na wizycie audytora w sklepie, lokalu, lub umownym innym punkcie usługowym, albo sprzedażowym. Odpowiednio przeszkolone osoby udając prawdziwych konsumentów i na podstawie tego zapełniają ankietę. Jest to w pełni sprawiedliwe narzędzie diagnostyki procesu obsługi klienta.