Jeżeli mamy pracę, staramy się nie rozmyślać o tym, że mamy szansę ją utracić, lecz niestety tak czasami się dzieje i to z dnia na dzień. Przez to często okazuje się, że podwładny ma jeszcze jakiś niezużyty urlop, ale nie ma już jak go wykorzystać, bo został wyrzucony.

Wtenczas takiemu pracownikowi (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-jak-ustalic-okres-wypowiedzenia) przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a więc wyrównanie finansowe za te dni, w których powinien pojawić się na urlopie, a których nie może już wykorzystać. Taki ekwiwalent powinien być wypłacony pracownikowi najpóźniej ostatniego dnia jego pracy i powinien odpowiadać właściwej ilości dni urlopowych, które zostały mu do zużycia w danym zakładzie. Co więcej, notatka o wypłaceniu takiej rekompensaty powinna również znaleźć się w świadectwie pracy, tak by był o tym poinformowany następny pracodawca oraz właściwe urzędy. Więcej w artykule obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Czasem odprawa pieniężna okazuje się być całkiem duża

Od czasu do czasu dzieje się tak, że ktoś jest od razu zwalniany, albo piastował wysokie stanowisko i jego zwolnienie łączy się z różnorakimi kwestiami, które powinny okazać się w dobry sposób zakończone. Dlatego właśnie często w czasie zwolnień wydawana okazuje się być odprawa pieniężna, a zatem pracownik dostaje równowartość paru wynagrodzeń, za które ma szansę przeżyć do momentu znalezienia przez siebie innego zatrudnienia. Taka odprawa niejednokrotnie okazuje się być wyliczana na podstawie wypłat z ostatniego roku, więc ma szansę się okazać, że jej wysokość będzie rzeczywiście znacząca. Te kwestie poruszone także w artykule wypowiedzenie zmieniające a prawo do odprawy.

Właściwie jest poznać kodeks pracy

Kiedy pragniemy posiadać gwarancję, że wszystko dzieje się idealnie z prawem, to odpowiednio jest poznać kodeks pracy. To właśnie tam wszystko okazuje się być ujęte w sposób klarowny oraz jasny, więc po zapoznaniu się z tym dokumentem nie możemy odnotowywać najmniejszych niejasności powiązanych z kwestiami pracy.