Nie opłaca się unikać konieczności kupienia kasy fiskalnej. Wykonujący prace, które zobligowane są przepisami prawa do stosowania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – złapani na „gorącym uczynku” muszą posiadać świadomość, że grozi im sankcja grzywny.

Ustanawiający przepisy prawa przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług, zobowiązał uczestników działalności gospodarczej obowiązek podatkowy (źródło) polegający na ewidencjonowaniu czynności handlowych. Realizacja zapisu obrotu oraz kwot podatku należnego powinno być wykonane przy zastosowaniu kas fiskalnych. Podmiotom gospodarczym, które wprowadzają kasę rejestrującą należny jest ulga na zakup kasy fiskalnej w wysokości 700 zł. Aby otrzymać prawo do ulgi trzeba pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych kwestii, których nie dotrzymanie może skutkować brakiem otrzymania ulgi.

Banknoty

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze trzeba przestrzegać by zafiskalizować kasę w terminie. Następnie, co najmniej na jeden dzień przed fiskalizacją przesłać do wskazanego miejscowo urzędu skarbowego, pisemne zawiadomienie o ilości i datach uruchamianych kas fiskalnych. Ponadto, w ciągu 7 dni od terminu fiskalizacji przekazać do właściwego urzędu podatkowego odrębne zawiadomienie tym razem powiadamiające o miejscu zainstalowania kasy fiskalnej. Ostatnim elementem decydującym o uzyskaniu zwrotu kosztów za zakup kasy fiskalnej jest okazanie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono oświadczenie, dowodu zapłaty całej należności za zakup kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna jest jednym z elementów zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba kupująca towar albo nabywająca usługi powinna otrzymać wydruk potwierdzający dokonanie zakupu. Dowód zakupu w formie wydruku z kasy rejestrującej ułatwia klientowi dochodzenie swoich praw w sytuacji, kiedy nabyty produkt czy usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta czy posiada wady. Wydruk z kasy umożliwia nabywcy kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji. Nabywca na podstawie paragonu może porównać ceny w różnych sklepach. W przypadku nie odprowadzenia przez płatnika w czasie określonym przepisami podatku VAT, urząd skarbowy nalicza odsetki za za spóźnienie (tutaj). Zaległość fiskalną i procenty za spóźnienie, można wyliczyć używając tzw. kalkulatora odsetek podatkowych.