obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

Każdy pracodawca ma zadanie płacenia składek ZUS które dotyczą ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy za zatrudnione osoby.
System naliczania składek ZUS i rejestrowania ubezpieczonych jest dosyć powikłany. By uprościć, a w poniektórych wypadkach w ogóle umożliwić wysyłania danych, niezbędnych do rozliczenia z ZUS, dostępny jest program za którego pomocą sporządzamy wszelkie pisma połączone ze raportowaniem koniecznych danych i wyliczaniem należnych składek.

finanse
Przygotowywane w nich składki ZUS (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oferta-handlowa-jak-napisac-skuteczna-praktyczne-wskazowki) są w dużej mierze potwierdzane, co zezwala uniknąć wielu omyłek. Dane elektronicznie koniecznie przesyłać muszą płatnicy składek angażujący powyżej 5 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, bądź samymi ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Od początku tego roku obowiązują nowe składki ZUS dla przedsiębiorców. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało obwieszczenie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wielkości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, również uznanej do jej ustalenia kwoty przewidywanego statystycznego uposażenia. Aktualne stawki ZUS ulokowane w zawiadomieniu to suma redukująca roczną podstawę wielkości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ogłoszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej służy rozliczaniu podstawy wielkości składek ZUS przedsiębiorców .

finanse

Bazę tą stanowi wielkość nie mniejsza aniżeli 60% sumy przeciętnego uposażenia (wynoszącego 3959 zł) , a wiec 2375,40 zł. W praktyce naturalnie z owej kwoty korzystają przedsiębiorcy zakładając wszelkie składki ZUS za osobne okresy roku.

Czas, w którym zatrudniony przechodzi na urlop wychowawczy to czas, w jakim ma on zagwarantowane ubezpieczenia w ZUS . Jest nimi objęty tylko wtenczas, gdy spełnia ustalone warunki. Stawki na ubezpieczenia musi natomiast każdego miesiąca naliczać za niego pracodawca. Przy wyznaczaniu podstawy ich rozmiaru powinien brać pod uwagę wielkość uposażenia pracownika, jakie uzyskał on przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Wypada przy tym uważać na obowiązujące limity.