Jak przygotować się do przeprowadzania inwentaryzacji?

W ostatnim dniu każdego roku obrotowego przedsiębiorca jest zmuszony do dokonania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z ustawowego obowiązku o

rzetelnej i jasno udokumentowanej sytuacji finansowej jednostki oraz wyniku finansowym.

stos dokumentów

Autor: Dvortygirl
Źródło: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej lub oddzielną regulację wewnętrzną- inwentaryzacja. Taki regulamin inwentaryzacji zawierać powinna następujące elementy: zakres inwentaryzacji (dostosowany do specyfiki danej jednostki), sposób dokonywania inwentaryzacji, rodzaje i termin inwentaryzacji, sposób porządkowania zadań dotyczących inwentaryzacji, wskazanie pracowników do przeprowadzenia inwentaryzacji łącznie z określeniem ich odpowiedzialności, zasady powoływania komisji inwentaryzacyjnej i grup spisowych, zasady weryfikacji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych i obiegu tych dokumentów.

Jak wynika już z przedstawionych informacji przedsiębiorca może powierzyć ten obowiązek kierownikowi jednostki (ale nie w przypadku inwentaryzacji w formie spisu z natury). W takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku będzie powierzona innej osobie oczywiście za jej zgodą powinno się przekazać odpowiedzialność w tym zakresie w formie pisemnej. Aby odpowiednio przygotować inwentaryzację trzeba znać obowiązujące terminy i sprawdzone metody przeprowadzenia inwentaryzacji, które przewidywane są w ustawie.

narada w firmie

Autor: Asamblea Nacional del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Oprócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki możemy również skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tym zakresie, ale także możemy sięgnąć po programy dostępne w internecie.

Czy zainteresował Cię nasz artykuł? Jeśli odpowiesz twierdząco, to idź dalej rachunkowość oleśnica i przejrzyj tam nowe fascynujące posty. Nie ociągaj się!

Ewidencja online może pomóc rozwijać firmę poprzez spisywanie procesów mających związek z zarządzaniem majątkiem firmy, a następnie ich analizę oraz optymalizację w pewnych obszarach- .