Pojęcie, który niby znasz, lecz czy wiesz o co w nim chodzi? Co to są obligacje korporacyjne?

Czasami zdarza nam się słyszeć niecodzienne pojęcia, które utrwalane poprzez różne informacje ze świata wydają się być znajome. No ale kiedy ktoś zapyta o ich znaczenie to nagle mamy problem. W ten sposób jest pewnie, kiedy ktoś zada pytanie co to jest jest emisja obligacji korporacyjnych.

obligacje

Autor: Bryant Surety Bonds
Źródło: http://www.flickr.com
Obligacje korporacyjne to po prostu dłużny instrument finansowy, emitowane są przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednakowoż osobowość prawną. Ostatnimi czasy jest to dosyć dynamicznie rozwijająca się forma pozyskiwania majątku firm oraz inwestowania poprzez inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Wprowadzane obligacje korporacyjne do obrotu na giełdę, to proces, składający się tak naprawdę z trzech etapów. W pierwszym etapie powinniśmy podjąć uchwałę o wypuszczeniu obligacji przez wyznaczony do tego zajęcia organ. Taką uchwała powinna skierowywać dużą ilość zadań dla zarządu. Te zadania są związane z przygotowaniem, jaka następnie powinna stworzyć profesjonalny zespół roboczy.

Może się zdarzyć tak, iż dane przedsiębiorstwo będzie chciało sobie zapewnić dużą wiarygodność na rynku przez otrzymanie oceny ratingowej. W takiej sytuacji powinno się zgłosić do odpowiedniej agencji ratingowej zaraz po przyjęciu uchwały. Etap drugi powinien rozpocząć sie złożeniem wniosku oraz podpisaniem umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację obligacji. Ważne jest też nadanie im kodów jak i CFI.

Kiedy już zostanie to wykonane i zatwierdzone powinniśmy podpisać umowę z Animatorem Rynku. Ten etap nie powinien mieć miejsca później niż w dniu rozpoczęcia oferty publicznej. Kolejnym zadaniem jest zawarcie umowy z Giełdą, będzie ona się odnosić do przydziału obligacji oraz zawierać informacje o oferującym, jak również listy domów maklerskich.

Końcowy etap to dostarczenie przez giełdę informacji o warunkach przyjmowania zleceń kupna obligacji, a także warunkach na podstawie, których zostaną przygotowane oraz przekazywane zlecenia sprzedaży. Realizacja zleceń musi zostać wykonana po wycenie zadeklarowanej przez inwestora, który w czasie składania zlecenia nie wie, jak jest jej poziom. Kolejną, istotną rzeczą jest złożenie wniosku do Giełdy o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym. Po pozytywnym rozpatrzeniu tej kwestii może nastąpić pierwsze notowanie obligacji.