Jak odpowiednio nadzorować danymi?

W dzisiejszych czasach ilość przechowywanych danych jest bardzo wysoka. Mamy dane w różnych formatach, technologia każdego dnia staje się coraz bardziej popularna, w związku z tym przedsiębiorstwa muszą znajdować nowe, jak najkorzystniejsze rozwiązania. Takie przedsiębiorstwa, które mogą stworzyć bazę danych bez względu na rodzaj plików, zdecydowanie posiadają przewagę nad konkurencyjnymi działalnościami.Jedną z metod porządkowania danych jest zarządzanie ETL.

oprogramowanie dla firmy

Autor: Kirsty Pitkin
Źródło: http://www.flickr.com

Skrót ten oznacza wyodrębnienie (extract), transformację (transform) i ładowanie (load). Metoda ta prowadzona jest w kilku krokach. Po pierwsze ma miejsce ekstrakcja danych z ze źródła ich pochodzenia, następnie są one standaryzowane, jednocześnie również filtrowane. Ostatnim etapem jest z kolei zapis informacji i zamieszczenie ich w zbiorze. Twierdzi się, że najbardziej wymagającym procesem jest początkowy etap, gdyż dane często są pobierane z dużej liczby źródeł, dlatego też jest to proces sprowadzenia informacji do jednego formatu. Drugi etap z kolei polega na opisaniu przepływu danych, wprowadzeniu danych biznesowych, mapowaniu oraz kalkulacji. Często informacje nie muszą być modyfikowane. Wtedy usuwane są także dane, które powtarzają.

Natomiast wspominany ostatni krok, to znaczy ładowanie, polega na wgraniu danych do obiektów docelowych, które są dostosowane do wymagań przeprowadzanego projektu. Wspomniane obiekty to hurtownie danych. Dotychczasowe hurtownie i procesy ETL są zastępowane przez projekt określany jako Big Data. Pozwala to na sprawniejsze zarządzanie informacjami. Po pierwsze można pracować na naprawdę dużej ilości informacji. Pochodzą one z wielu miejsc, natomiast integrowane są w czasie rzeczywistym. Jest to perfekcyjne w monitorowaniu przepływu informacji.

Jeżeli masz ochotę zdobyć dodatkowe materiały na opisywany temat, to zobacz proponowane www (http://www.eurea.pl/), które posiadają też dane na to zagadnienie – wejdź zatem tutaj.

Tworzone są również analizy, a na ich podstawie robione są raporty. Zobacz: .

Dzięki temu systemowi możemy szybciej operować danymi, analizować je i mieć do nich ciągły dostęp. W dzisiejszych czasach nie trzeba nikogo przekonywać, że ilość informacji jest wręcz niezmierzony. Codziennie napływają jeszcze nowsze, w związku z tym konieczny jest dobry system zarządzania. Z jego pomocą mamy możliwość prawidłowego prowadzenia przedsiębiorstw. Gdy zastosujemy dobry system będziemy mieli wzgląd w przepływ informacji w czasie rzeczywistym. Firmy oczekują, żeby dane były analizowane i przetwarzane od razu w chwili napłynięcia. Dlatego też wymagania rynku powodują odejście od klasycznym metod, które nie pozwoliłyby na tak szybki przepływ i sprawne działanie.

firma

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com

Programy są ciągle udoskonalane, abyśmy mieli niczym nieograniczany dostęp do potrzebnych danych. Ich napływ jest tak duży, że naprawdę wymaga to świetnego zarządzania danymi. Na szczęście rynek posiada takie rozwiązania, a my możemy cieszyć się uporządkowaniem.