Kto skorzysta ze szkolenia z prawa autorskiego i jaka firma je przeprowadza? Wiadomości podstawowe.

Szablonowy plan szkolenia z prawa autorskiego – niezależnie od tego, jaka osoba je opracowuje i przeprowadza – jest dość podobny, dlatego że zwykle dzieli się na bloki – teoretyczny i praktyczny oraz obejmuje podstawy niezbędnych w pracy ustaw i innych aktów prawnych oraz podstawowe pojęcia (autor, współautor, utwór, własność intelektualna).

Szkolenie z praw autorskich

Autor: Médiathèque De Quimperlé
Źródło: http://www.flickr.com
Część praktyczna zawsze pomaga oswoić temat i zgłębić materię oraz zadać szkoleniowcompytania i rozwiać niewyjaśnione kwestie, które pojawiły się u osób szkolonych. jest to też dobry czas na przygotowanie się do redagowania umów, kontraktów lub innych dokumentów służących sformalizowaniu pracy na przykład autora z przedstawicielem wydawnictwa. O przygotowanie fachowego szkolenia możemy zwrócić się do znanej firmy szkoleniowej albo kancelarii specjalizującej się w prawie autorskim.

Kto może być adresatem tego typu szkolenia z prawa autorskiego? Odpowiedź nie jest prosta, bo obejmuje dość rozległą grupę ludzi, zatrudnioną w szeroko pojętych mediach, w kulturze czy działach IT. Mogą to być pracownicy branży wydawniczej, ponieważ z autorami i ich dziełami obcują każdego dnia. Mogą to być osoby pracujące w agencjach reklamowych, ponieważ prawo autorskie zahacza o promocję i reklamę produktów oraz wykorzystanie wizerunku.

Mogą to być pracownicy branży artystycznej, które współpracują z artystami tworzącymi dzieła z zakresu plastyki, techniki, filmu, sztuk wizualnych lub muzyki. Zagadnienie jest szczególnie istotne, ponieważ wszystko, co może nosić miano utworu, podlegać będzie prawu autorskiemu – szkolenia z prawa autorskiego. Optyka tego tematu zmieniła się trochę od kiedy mamy powszechny dostęp do internetu, ze względu na różne utwory i dzieła funkcjonujące dzięki niemu albo tylko w nim. Zahaczamy tu również o twórców produktów, które funkcjonują wyłącznie w sieci, czyli programistów i informatyków, autorów gier czy grafik na użytek sieci.

Szkolenie

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Przed podjęciem decyzji o wyborze instytucji, która przeprowadzi dla nas czy naszej branży szkolenie z prawa autorskiego, nakreślmy specyfikę naszej pracy oraz przybliżmy najczęstsze problemy, z jakimi się zmagamy.

Czy przedstawiany artykuł jest Twoim zdaniem ciekawy? Jeśli tak, to wejdź również na pomocne opracowania (http://radca-pr.pl/oferta/prawo-wlasnosci-intelektualnej/), które okażą się niezwykle potrzebne.

Ważne jest, czy pracujemy tylko z projektami polskimi, czy wiedza z dziedziny prawa zagranicznego też będzie nam potrzebna.

Warto zorientować się, czy szkolenie będzie przeprowadzone z wykorzystaniem nowych technologii oraz czy na uczestników będą czekały obszerne materiały szkoleniowe oraz podstawowe akty prawne. Dowiedzmy się też kilku rzeczy o szkoleniowcu i jego metodach pracy ze szkolonym zespołem.