Sprawdzone narzędzia pracy dla managera

Każdy dyrektor bądź manager z minimalnym nawet doświadczeniem wie, że najważniejsze w jego pracy są dane, a szczegółowiej ich analiza, bowiem w jej wyniku uzyskujemy wiedzę na temat słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa. Jeżeli firma chce przetrwać w warunkach ogromnej konkurencji, jej zarząd musi posiadać wiedzę gdzie kryją się zagrożenia. Ma to ogromne znaczenie w warunkach globalnej gospodarki. Przedsiębiorcy nie mogą dziś mieć nadziei na to że opanują całkowity rynek, gdyż jest on po prostu zbyt duży.

Spotkania biznesowe

Autor: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Źródło: http://www.flickr.com
Liberalizm większości gospodarek na całym globie wymusza rywalizację między biznesami. W tychże warunkach nader ważne jest żeby przedsiębiorstwo działało możliwie sprawnie.

Zaciekawił Cię ten wpis? Trzeba najechać na podany link i można zobaczyć ponadto (www.franklincovey.pl/szkolenia/odkrywca-talentow-rola-lidera-w-rozwoju-kompetencji-coachowaniu-i-zarzadzaniu-talentami/) kolejne nasze publikacje. Mamy nadzieję, że też zyskają Twoją aprobatę.

Dlatego też w naukach ekonomicznych pojawiła się oddzielna dyscyplina zwana zarządzaniem. Dziedzina ta opiera się na wskaźnikach i ich analizie.

Atutem stosowania analizy współczynnikowej jest jej uniwersalność, każdy manager ma możliwość swobodnie konstruować swoje wskaźniki zależnie od własnych wymogów. Ich kolejną zaletą jest naturalność jak też klarowność a dzięki temu praktyczność. W praktyce ich wykorzystywania nastąpił podział najczęściej stosowanych wskaźników na podgrupy. Aby ułatwić sobie oraz innym życie kategoryzacji możemy dokonywać ze względu na wiele sfer działalności, generalnie powiedziawszy operacyjnych oraz strategicznych. Jest to klasyfikacja ze względu na zamiary przedsiębiorstwa. Współczynnikami z grupy strategicznych mogą być dla przykładu wskaźniki badające rentowność przedsiębiorstwa. Do wskaźników operacyjnych możemy zaliczyć wskaźnik badający efektywność pracy.

Zależnie od kierunku działalności firmy wskaźnik ukazujący efektywność pracy może mieć rozmaitą formę. I tak w przedsiębiorstwach które coś produkują efektywność pracy wyznaczona zostanie w taki sposób ażeby odpowiedzieć na pytanie jaki odsetek wielkości fabrykacji przypada na jednego robotnika, zaś w wypadku usług może to być przykładowo liczba skarg wypadająca na jednego pracownika. Kolejnym przykładem może stać się wskaźnik ilustrujący prędkość z jaką realizuje swoją robotę nasz zatrudniony. Procedurę współczynnikową stosuje się również w badaniu danych rachunkowych, w tzw. księgowości menadżerskiej. Tym sposobem pozyskane informacje pomagają nam podejmować właściwe rozstrzygnięcia strategiczne i operacyjne.