Certyfikaty wymagane w krajach UE

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku i od tego wydarzenia stale omawia się bilans zysków i strat tego posunięcia. Nie budzi wątpliwości, że wypada on korzystnie. W kraju zaszły ogromne zmiany, od chwili gdy przystąpiliśmy do demokratycznych państw europejskich.

spotkanie firmowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba wspomnieć, iż Polska jest jednym z najludniejszych krajów UE i jednym z państw, które najdynamiczniej wykorzystują środki unijne. Zauważalna jest tutaj zaradność Polaków a także świadomość, gdzie i kiedy wykorzystać unijne fundusze. Z ich powodu sporo osób może spełnić marzenia o własnej działalności gospodarczej albo rozwinąć już istniejący biznes. Dotacje unijne to pomoc dla osób, które chciałyby powołać do życia działalność gospodarczą lub zadbać o rozwój już istniejącego biznesu, jednak nie posiadają wystarczająco dużo własnych funduszy. Korzystanie z pomocy oferowanej przez Unię Europejską niewątpliwie znacznie wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej konkurencyjności. Polskie firmy z coraz większą śmiałością wybierają pracę w krajach należących do Unii Europejskiej. Tym bardziej, że w owych państwach ciągle jest popyt na zawody techniczne, np. spawaczy – badania penetracyjne (dużo więcej przeczytasz pod tym adresem).

ludzie na tle kontynentów

Źródło: flickr.com
Od rodzimych przedsiębiorstw nie wymaga się już specjalnych pozwoleń na podjęcie pracy, a procedury nie są tak zawiłe jak dawniej, mimo wszystko stale firmy są w obowiązku spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, na przykład co do kompetencji, znajomości języka, oraz zdobytych certyfikatów. Jednym z najbardziej pożądanych jest certyfikat SCC. Przedsiębiorstwa działające w branży o dużym stopniu ryzyka, takim jak transport, budownictwo muszą zapewnić personelowi certyfikat bezpieczeństwa SCC. Cóż to takiego? Certyfikat SCC to system zarządzania bezpieczeństwem, i higiena pracy, podczas prac o zwiększonym ryzyku wypadków. Certyfikat ten wymagany jest przede wszystkim w Holandii, Anglii oraz u naszych zachodnich sąsiadów.
Certyfikaty podnoszą szansę firmy na zdobycie intratnego kontraktu w krajach Unii Europejskiej, z racji iż zleceniodawcom z UN sporo dobrego mówią o potencjalnym wykonawcy.

Jeżeli masz chęć zgłębić większą ilość informacji na omawiany temat – odsyłam tutaj (https://www.traple.pl/team/agnieszka-wachowska/), ponieważ odnajdziesz na niej dokładne dane, które szczególnie Cię zaciekawią.

Są jego wizytówką.