Kim jest aktuariusz i jakimi zagadnieniami się zajmuje? Czemu jego praca jest tak ważna?

Specjalista, który zna się na finansach jest aktualnie bardzo ważny. Ktoś zapyta: a czemu, przecież finansowe zabezpieczenie zawsze jest niezwykle ważne? Owszem, jednocześnie są takie momenty, gdy sytuacja finansowa, brak pewnej przyszłości i inne dość zbliżone czynniki powodują, iż taka osoba jest niezbędna. Na obecne czasy bardzo potrzebnym wydaje się aktuariusz. Jest to osoba, specjalista, jaki zajmuje się obliczaniem ryzyka i wartości finansowych projektów, najczęściej długoterminowych czy obarczonych ryzykiem.

wypłaty emerytur

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Ogólnie akcjonariusz ma związek z branżami jak reasekuracja, ubezpieczenia i plany emerytalne (na przykład, rezerwy emerytalne). W zakładzie ubezpieczeń spoczywa na nim wycena różnych zobowiązań wobec klientów. Powinien też brać udział w konstruowaniu produktów, tak, żeby poziom rezerw czy kolejne przepływy pieniężne skutecznie zabezpieczyły poszczególne zobowiązania. Ażeby zostać aktuariuszem w naszym kraju trzeba spełnić parę warunków. Najistotniejsze to zdać z pozytywnym wynikiem egzaminy aktuarialne.

Masz chęć pogłębić swą wiedzę na taki temat? Zapraszamy więc do zaglądnięcia do następnej strony. Tam czeka na Ciebie dzisiejszy wpis.

Ponadto, wymagane jest wyższe wykształcenie, niekaralność w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a także dwuletni staż zawodowy, jaki nadzoruje aktuariusz. Egzaminy na aktuariusza mają miejsce co najmniej 2 razy w roku. Składa się na nie 4-częściowy egzamin. Wśród przedmiotów jest między innymi matematyka finansowa czy prawdopodobieństwo i statystyka. A jak prezentują się regulacje prawne odnoszące się do zawodu aktuariusza w Polsce? W naszym kraju każdy zakład ubezpieczeń musi powołać aktuariusza. Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, to fachowiec ten jest odpowiedzialny za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, natomiast w sytuacji ubezpieczeń osobowych i majątkowych, wymagana jest jego opinia w sprawozdaniu rocznym.

starsi ludzie przy rozmowie

Autor: MsSaraKelly
Źródło: http://www.flickr.com
Jak widać więc, taki fachowiec musi być rzeczywiście dobry w przedmiotach ścisłych. Zresztą, każdy kto ma do czynienia w swojej pracy z finansami musi czuć się swobodnie w takich zagadnieniach. Na aktuariuszach spoczywa ogromna odpowiedzialność, tak więc tylko najbardziej kompetentni mogą się podjąć tych zadań, ale w konsekwencji to gwarant, że nie wyniknie żaden niepotrzebny błąd. Tak solidne i mocno sprawdzające egzaminy są konieczne w takich branżach, w których specjaliści zajmują się sprawami finansowymi. Za dużo stałoby się złego, jakby się okazało, że coś jest nie tak, z powodu złych obliczeń. Stąd to takie ważne.