Profesja korepetytora w stolicy. Poznaj charakterystykę

Szkoła generalnie jest placówką, w której wszystkich uczniów obejmuje ten sam materiał do nauczenia się. Nierzadko zdarza się jednak, że część młodych ludzi nie nadąża z pojmowaniem obowiązujących treści. W części przypadków wystarcza poświęcenie większej liczby godzin na powtarzanie wiadomości w domu i na przykład robienie dodatkowych zadań w ramach treningu. Niekiedy jednak takie metody nie wystarczają. W takich sytuacjach potrzebna jest osoba, która poza szkołą wyłoży określony materiał i pod kontrolą której uczeń będzie mógł trenować rozwiązywanie zadań i mieć pewność, że wykonuje je poprawnie.

Obecnie przedmiotem, z jakim bardzo duża liczba uczniów ma trudności, jest matematyka i związane z nią przedmioty jak na przykład fizyka. Nauczyciel, który takie pozaszkolne zajęcia prowadzi, musi mieć więc odpowiedni poziom wiadomości, a co najważniejsze – doświadczenie w postępowaniu z uczniami .

Lekcje domowe

Ocena pracownika

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Dodatkowe lekcje z danego przedmiotu mogą odbywać się w rozmaitych miejscach. Zależy to w pierwszej kolejności od woli i możliwości korepetytora. Często zajęcia organizowane są w miejscu zamieszkania korepetytora, po południu lub wieczorem. Inną nierzadko pojawiającą się opcją są zajęcia w domu ucznia. W takiej sytuacji korepetytor dojeżdża do ucznia, zazwyczaj jeżeli oboje mieszkają w obrębie jednego miasta. Zazwyczaj możliwość taka wiąże sięZ z dodatkowymi kosztami. Dla ucznia jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze. Uzupełnianie materiału z trudnego przedmiotu często związane jest Ze sporym stresem, w czym często pomaga znajome otoczenie. We własnym domu młody człowiek czuje się lepiej. www.gazeta.ie/ http://gazeta.ie/forum/index.php?showtopic=68024

Koszty
Koszty, jakie ponosi uczeń korzystający z zajęć dodatkowych są różnorodne i zależą od rozmaitych aspektów. Co najważniejsze decyduje to, kto prowadzi korepetycje. Powszechne jest, że dużo mniej płaci się studentowi-korepetytorowi niż osobie pracującej w zawodzie nauczyciela. Poza tym, jak już było powiedziane, koszty uzależnia się od miejsca korepetycji, przy czym w przypadku dojazdu do ucznia liczy się odległość. Poza tym często znaczenie posiada przedmiot, z którego prowadzone są zajęcia, a także rozmiar zaległości ucznia .