Obligacje państwowe i municypalne – poznaj więcej faktów

Obligacje są specjalnym typem papieru wartościowego, analogicznie jak akcje czy kwity depozytowe. O ile jednak akcje giełdowe można zamienić na pieniądze w dowolnie wybranym czasie, obligacje w tym względzie podobne są do lokaty bankowej.

Zainwestowane w nie środki można otrzymać z powrotem dopiero po minięciu czasu, na jaki obligacje te opiewają. Termin obligacji planuje się przy zakupie papieru, od terminu zależy też oprocentowanie obligacji. Im termin dłuższy, tym odpowiednio zwiększone oprocentowanie.

monety w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Są dwa główne typy obligacji – obligacje skarbu państwa i komunalne.

Czy pewien komentarz spod linku zainspirował Cię do pozostawienia swojej opinii? Szalenie nam przyjemnie. Więc nie zwlekaj i pisz coś!

Różnice między tymi odmianami obligacji są znaczące, dotyczą one głównie sposobu wydawania odsetek.

Państwo najlepszym pożyczkobiorcąKażda odmiana obligacji to pożyczka dla organu emitującego papier wartościowy. W sytuacji obligacji skarbowych, tą instytucją jest skarb państwa. Państwo w przypadku ogłoszenia bankructwa nie jest w stanie zaciągać innych pożyczek, może jednak oddawać zaległe zobowiązania. Dlatego też obligacje państwowe na szeroką skalę uznaje się za najbardziej bezpieczną formę inwestycji. Oprocentowanie danej w ten sposób pożyczki nie jest stałe, z uwagi na to, że uzależnione jest ono od obecnej inflacji, może ono ulec zmianie w sytuacji obligacji na okres dłuższy niż dwa lata. Odsetki są kapitalizowane raz do roku, są one jednak wypłacone wraz z kwotą zakupu papierów wartościowych, na koniec okresu kredytowania. Źródło: .

Inni emitenci – inne regułyDrugim typem obligacji, są obligacje municypalne, potocznie nazywane komunalnymi. Tego typu obligacje są emitowane przez organy samorządu terytorialnego – przez gminę, powiat bądź województwo. Tego typu obligacjom bliżej jest do akcji. Zasadniczą różnicą, istotną dla inwestora, jest sposób wypłacania odsetek od pożyczki. Odsetki od obligacji tego typu są także naliczane rokrocznie, pożyczkobiorca musi jednak wypłacić je w terminie kapitalizacji.

Znaczy to, że udzielając organowi samorządowemu pożyczki na czas 10 lat, odsetki będą wypłacone aż 10 razy. Obligacje komunalne (aby wiedzieć więcej zajrzyj tutaj: cenne wskazówki) są doskonałą alternatywą dla obligacji skarbowych, odmienny sposób wypłacania odsetek pozwala na natychmiastową inwestycję uzyskanych pieniędzy w inny niż obligacje papier wartościowy. Na możesz przeczytać też o obligacjach przedsiębiorstw.