Różne rodzaje obligacji

Obligacje to jedne z papierów wartościowych, które wypuszczane są do obiegu rynkowego w serii. W papiery wartościowe typu obligacje emitent, czyli osoba, która wypuszcza je na rynek deklaruje, że staje się dłużnikiem obligatariusza i przez to zobowiązał się do wypełnienia określonego świadczenia.

Notowania giełdowe

Autor: NewConncet.info
Źródło: http://www.newconnect.info
Obligacje są takimi narzędziami finansowymi, które nie dają w gruncie rzeczy jakiejkolwiek władzy nad osobą emitującą papiery wartościowe. W tym aspekcie znacznie większe możliwości posiadają właściciele akcji. Samo wypuszczenie obligacji wbrew temu co by mogło się wydawać nie jest przedsięwzięciem wyjątkowo złożonym i opiera się na scedowaniu kapitału spółce. Kapitał jest cedowany przez samych inwestorów.

Giełda

Autor: NewConncet.info
Źródło: http://www.newconnect.info

Do szczególnie popularny typów obligacji trzeba zaliczyć bezspornie obligacje skarbowe. Tutaj emitentem jest skarb państwa, który pożycza konkretną sumę pieniędzy i deklaruje jej zwrot razem z należnymi odsetkami. Dla wielu ludzi obligacje skarbu państwa są najbezpieczniejszą formą inwestowania kapitału i swoich oszczędności. Państwo polskie uchodzi za godne zaufania, i większości nikt nie bierze pod uwagę tego, że w niedługim okresie będzie ono na skraju bankructwa. W naszym kraju spotykamy się z 2 rodzajami obligacji skarbowych. Mówimy tu o obligacjach oszczędnościowych oraz rynkowych. Obligacje skarbowe to nie wyłącznie papiery wartościowe, które można kupić w Polsce.

Czy ta publikacja była według Ciebie intrygująca? Jeśli tak, to nawiasem mówiąc więcej zobaczysz tu (http://www.efematic.pl/), który też analizuje taką kwestię.

Innym ciekawym wyborem są obligacje komunalne. W tym przypadku wypuszczający obligacje zobowiązuje się do wypłacenia należnych odsetek ich posiadaczowi. Odsetki wypłacane są w określonych terminach. Obligacje tego rodzaju są wypuszczane przez jednostki samorządowe. Najczęściej okres ich spłaty sięga od 3 do nawet dziesięciu lat. Papiery wartościowe takie jak obligacje komunalne nie mają stałego oprocentowania. Z reguły opiera się ono na średniej rentowności bonów wypuszczanych przez kraj.

Przekonaj się, że nasze linki (http://www.kwmediator.pl/crn-centrum-restrukturyzacji-naleznosci/restrukturyzacja-naleznosci/) kierują tylko do interesujących stron. Jeżeli interesują Cię jakieś wiadomości, to te odnośniki przeniosą Cię do przydatnych portali.

Obrót obligacjami komunalnym w naszym kraju ma miejsce poprzez GPW – Nabywać je możemy na ogólnym rynku Catalyst.

Obligacje komunalne być może nie są tak rozpowszechnione jak obligacje skarbowe, jednakże nie znaczy to, że nie można w nie lokować. Dobrze zainwestowane pieniądze za każdym razem w przypadku obligacji zwrócą się z kilku procentowym zyskiem.